Szőlőhegyek szakrális öröksége a Nyugat-Balaton térségében

(Balatongyörök, Hollád, Kéthely, Lesencefalu, Zalaszántó)

 

Projekt neve: Szőlőhegyek szakrális öröksége a Nyugat-Balatonnál

Pályázat száma: OC-MUV/4-2022/240840

Projekt tematikája, célja: A „Szőlőhegyek szakrális öröksége a Nyugat-Balaton térségében” című projekt célja, hogy az VEB2023 EKF keretében a szakrális épületek eredeti funkciójához is kapcsolódva a kulturális kínálat szélesítésével a szőlőhegyi kápolnák idegenforgalmi és közösségépítő funkciója erősödjön, mindez kapcsolódjon a fenntartható tájhasználat és táji értékek megőrzésének kérdéséhez is. A projekt a helyi közösségek bevonásával népszerűsítse a szőlőhegyek tradicionális, szakrális, táji és ökológiai értékeit, valamint kulturális tartalom fejlesztésével növelje ismertségüket, erősítse a helyi közösségek és látogatók balatoni szőlőhegyekhez való kötődését. Emellett kiemelt cél, hogy a projekt megalapozzon egy olyan partnerségen alapuló együttműködést, amely a későbbiekben más helyszínek számára is példaértékű lehet és a Balaton térségében.

Tervezett megvalósulás: 2023.02.01.-2023.09.30.

Helyszín: Hollád, Kéthely, Hollád, Balatongyörök, Lesencefalu, Zalaszántó

Támogatás összege: 13 755 950 Ft

Támogatás-intenzitás mértéke: 100%

A Balaton térségének egyik legfontosabb tájszervező eleme az antikvitásig visszanyúló szőlő- és borkultúra, amely a mai napig meghatározza a tó körüli települések lakosságának identitását, kultúráját és a térség gazdaságát. E hagyomány történeti gyökereiben – bár tájegységi sajátosságai szerint különbözően – meghatározó a szőlőhegyi védőszentek tisztelete és a hozzájuk kapcsolódó szakrális építmények (kápolnák, keresztek), amelyek hálóként kötik össze a térség településeit. A nyugat-balatoni VEB2023 EKF programhoz csatlakozott települések közül Balatongyörök, Lesencefalu, Hollád, Kéthely és Zalaszántó területén egyaránt található egy-egy szőlőhegyi – Szentháromság, Szent Donát, Szűz Mária titulusú – kápolna, amely községek partnerségben valósítják meg a projektet.

Scroll to Top